गुणस्तर नियन्त्रण

86fb01bc3f11f9bfb80a3de01a73c6d
logo

ISO9001:2008 को आधारमा प्रणाली प्रमाणीकरण प्रबन्ध गर्नुहोस्, सामग्री खरिदबाट, प्रशोधनबाट कार्यशाला छोड्ने सम्म, स्थिर गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कम्पनीसँग आत्म-निहित परीक्षण उपकरणहरू छन्।

Automatic Mechanical Balance
Constant Temperature Furnance
Laser Particle Sizer
Mulffle Furnace(Fixed carbon detector)